Hawaii

Tasting Oahu’s Local Food

Hawaiian Food

I guess, experiencing local food is a part of everyone’s vacation. On Oahu, we had a chance to try food from various international cuisines, primarily from Asia and Polynesia. We ate at different places every day, so we could taste as much as possible. Here are the places we visited.

Myslím, že ochutnávanie miestneho jedla je súčasťou dovolenky každého. Na Oahu sme mali šancu skúsiť jedlá z rôznych medzinárodných kuchýň, predovšetkým z Ázie a Polynézie. Každý deň sme jedli na iných miestach, aby sme mohli ochutnať toho čo najviac. Tu sú miesta, ktoré sme navštívili.

Musubi Cafe IYASUME

Hawaiian Food

Hawaiian Food

Let’s start with SPAM Musubi – the ultimate, most famous grab-and-go snack in Hawaii. The basic musubi is a block of sticky rice and a slice of grilled SPAM wrapped in seaweed. Even though SPAM is processed meat from a can, it actually tastes good. You can have Musubi with various toppings as well such as cucumber, bacon, cheese and more.

Začnime so SPAM Musubi, ktoré je najpopulárnejším občerstvením – jednohubkou na Havaji. Základom musubi je blok ryže a plátok grilovaného mäsa SPAM zabaleného do morských rias. Napriek tomu, že SPAM je mäso z konzervy, chutí celkom dobre. Musubi môžeš mať tiež s rôznymi prílohami ako uhorka, slanina, syr a ďalšie.

Hawaiian Food

We tasted SPAM musubi from Musubi Cafe IYASUME. It is a tiny eatery at 2427 Kuhio Avenue in Waikiki. There was always a long line of customers but it was worth the wait.

My sme SPAM musubi ochutnali z Musubi Cafe IYASUME. Je to malá reštaurácia na 2427 Kuhio Avenue vo Waikiki. Vždy tam bola dlhá rada zákazníkov, ale oplatilio sa čakať.

MAGURO SPOT

Hawaiian Food

Maguro Spot is just across the street from IYASUME. It is also a tiny place but you get a tasty poke bowl. Poke (pronunciation Po-kay) consists of cubed raw fish (mostly tuna or salmon), rice, seaweed, and various sauces and toppings of your choice. I had tuna bowl with the Hawaiian sauce, garlic, avocado, and cucumber.

Maguro Spot sa nachádza oproti IYASUME. Je to tiež malé miesto, ale dostaneš tam chutné Poke Bowls. Poke (výslovnosť Po-kay) miska obsahuje na kocky nakrájanú surovú rybu (väčšinou tuniaka alebo lososa), ryžu, morské riasy, rôzne zálievky a prílohy podľa tvojho výberu. Ja som mala misku s tuniakom, havajskou omáčkou, cesnakom, avokádom a uhorkou.

RAINBOW DRIVE-IN

Hawaiian Food

The most famous Hawaiian dish is probably a Plate Lunch. Two scoops of rice, macaroni salad, and 3 types of meat of your choice served on a paper or plastic plate. We ate a plate lunch at Rainbow Drive-In. The food was decent and pretty cheap but I think it is a bit overrated on social media.

Najznámejšie havajské jedlo je pravdepodobne Plate Lunch. Dva kopčeky ryže, cestovinový šalát a 3 druhy mäsa podľa tvojo výberu podávané na papierovom alebo plastovom taniery. My sme mali Plate Lunch v Rainbow Drive-In. Jedlo bolo ok a pomerne lacné, ale myslím, že je trochu nadhodnotené v sociálnych médiách.

LEONARD’S BAKERY

Hawaiian Food

Malasadas are extremely popular in Hawaii. We tasted some from Leonard’s Bakery. These deep-fried balls have a Portuguese origin. It is a version of French beignets, just instead of powdered- they are coated in granulated sugar.

Malasadas sú na Havaji veľmi populárne. Ochutnali sme ich z pekárne Leonard’s Bakery. Tieto vyprážané guľky majú portugalský pôvod. Je to verzia francúzskych šišiek, len namiesto práškového cukru, sú posypané kryštáľovým.

Hawaiian Food

We bought 8 pieces. They had a variety of custard fillings. We couldn’t decide which ones to try, so we took one of each flavor. Between just the two of us, we ended up eating them all day 🙂

Kúpili sme si osem kusov. Plenené boli pudingom s rôznymi príchuťami. Nemohli sme sa rozhodnúť, ktorú príchuť vyskúšať, tak sme si vzali všetky. Boli sme iba dvaja a jedli sme ich celý deň 🙂

HONOLULU COOKIE COMPANY

Hawaiian Food

Honolulu Cookies are a great souvenir for friends or family. These shortbread cookies are in the shape of a pineapple and they sell them in several flavors. You can find the shops in multiple locations in Honolulu. Samples are available, so you can try the cookies before you buy.

Honolulu Cookies sú skvelým suvenírom pre priateľov alebo rodinu. Tieto sušienky majú tvar ananásu a predávajú ich v niekoľkých príchutiach. Obchody sa nachádzajú na viacerých miestach v Honolulu. Predtým, ako ich kúpiš, môžeš ich zadarmo ochutnať. 

Hawaiian Food

MAI TAI

Hawaiian Food

Mai Tai is the most popular tropical drink in Hawaii. I like it so much that I drank one every day. Bars have their own recipes but the base of the cocktail is light rum, dark rum, orange curacao and tropical fruit juice mix decorated with a slice of pineapple.

Mai Tai je najpopulárnejší tropický nápoj na Havaji. Chutil mi až natoľko, že som mala jeden každý deň. Bary majú vlastné recepty, ale základom koktailu je biely rum, tmavý rum, pomarančové curacao a zmes tropických ovocných štiav zdobené plátkom ananásu.

BUTTER MOCHI CAKES

Hawaiian Food

Butter mochi is a classic Hawaiian treat made with coconut milk and rice flour. We bought them from a street vendor standing next to the road when we were returning from our road trip to Kualoa Ranch. Because of the rice flour, the cupcakes were chewier but they tasted good. One was with passion fruit puree and the other one chocolate with peanut butter dip.

Butter Mochi je klasická havajská sladkosť, vyrobená z kokosového mlieka a ryžovej múky. Koláčiky sme si kúpili od pouličného predajcu, ktorý stál vedľa cesty, keď sme sa vracali z výletu na Kualoa ranči. Kôli ryžovej múke, koláčiky boli viac lepkavé, ale chutnali dobre. Jedny sme mali s ovocným džemom a druhé čokoládové s arašidovým maslom.

TED’S BAKERY

Hawaiian Food

Ted’s Bakery is a local North Shore bakery known for its Chocolate Haupia Cream Pie. It is made with a flaky crust, a layer of dark chocolate custard, haupia, and whipped cream. Haupia is a traditional coconut milk-based Hawaiian dessert, like a coconut pudding. Yummy!!!

Ted’s Bakery je miestna pekáreň na severnom pobreží ostrova, známa čokoládovo-krémovým koláčom Haupia. Základom je lístkové cesto, na ktorom je vrstva čokoládového pudingu, haupie a šľahačky. Haupia je tradičný havajský dezert na báze kokosového mlieka, niečo ako kokosový puding. Mňam!!!

GIOVANNI’S FOOD TRUCK

Hawaiian Food

Shrimp is the most popular seafood in Hawaii. North Shore is the right place to taste them. There are several food trucks offering garlic shrimps. The most famous one is Giovanni’s Shrimp Truck.

Krevety sú najobľúbenejšie morské plody na Havaji. North Shore (severné pobrežie) je to správne miesto, kde ich môžeš ochutnať. Nachádza sa tam niekoľko food trucks, ktoré ponúkajú cesnakové krevety. Najznámejší z nich je Giovanni’s Shrimp Truck. 

Hawaiian Food

Legendary jumbo shrimps in garlic butter sauce and two scoops of rice. This place is so popular that we were waiting in the line for more than an hour. But it was worth it. We both agreed that they were delicious.

Legendárne obrie krevety v cesnakovo-maslovej omáčke a dva kopčeky ryže. Toto miesto je tak populárne, že sme v rade čakali viac ako hodinu. Ale stálo to za to. Obaja sme súhlasili, že sú vynikajúce.

HALEIWA ACAI BOWLS

Hawaiian Food

In the end, I wanted to taste an acai bowl. The base is an Acai smoothie, granola, honey and fruits of your choice. My bowl had bananas. I had acai before, a long time ago. It’s a refreshing- and probably very healthy fruit. When I tasted it again, I was just reminded that it isn’t my favorite fruit. But for those who like it, Haleiwa Bowl is the right place.

Nakoniec som chcela ešte ochutnať Acai misku. Základom je Acai smoothie, ochutené müsli, med a ovocie podľa tvojho výberu. Tá moja mala banány. Acai som mala už aj predtým, kedysi dávno. Je to osviežujúce a pravdepodobne aj veľmi zdravé ovocie. Keď som ho znovu ochutnala, len som si pripomenula, že to nie je moje obľúbené ovocie. Ale pre tých, ktorí ho ľúbia, Haleiwa Bowls je to správne miesto.

Tasting Oahu’s Local Food, Hawaii

WHERE IS IT?

PIN TO PINTEREST

Hawaiian Food

Leave a Reply